Zer da?

Edozein Kirol-arriskutsu egiterakoan, garrantzi handikoa da aseguru bat edukitzea.

Txartel federatiboa, kirol istripuetarako aseguru bat da, Neguko Kirolak egiten dituztenentzat zuzendua.

Federazio Txartelak ez du pistan bertan emandako asistentzia bakarrik estaltzen, zure lesioaren jarraipena ere egingo du, etxera itzuli eta gero. Errehabilitazioa ere barne, mota honetako kirolak egitean kontuan hartzekoa dena.

KIROL JARDUERAREN PRACTIKAN ISTRIPURIK IZANEZ GERO

Kirol jardueraren praktikan istripurik izanez gero, federatu lez horrela jokatu behar izango duzu:
A) ESPAINIAR estatuan:

1- GEHIENEZ 7 EGUNEKO EPEA DAGO HELVETIA ASISTENTZIAKO PLATAFORMEI ISTRIPUAREN BERRI EMATEKO. HORRETARAKO, HURRENGO ZENBAKIETARA DEITU BEHAR DA:

913 349 228 TELEFONOA

Lesionatutako pertsonaren izen-abizenak eskatuko dituzte, baita txartelaren modalitatearen arabera dagokion poliza-zenbakia ere:

Aisia-poliza (A3, TM, TM1, TM2 eta E1 txartelak): poliza zenbakia: C6 C30 0008313

Lehiaketa poliza (L eta H): poliza zenbakia: C6 C30 0008304

Dagokion izapidea hasiko da eta federatuari hurrengo datuak eskatuko dizkizute:

Datu pertsonalak.
Istripua azaltzea.
IZAPIDE ZENBAKIA emango dizute.

BEHIN DATU HORIEK HARTUTA, TELEFONO ARRETA GUNEAK JOAN BEHAR IZANGO DUZUN GERTUENEKO ZENTRO MEDIKOA JAKINARAZIKO DIZU.

2- FEDERAZIOAREKIN HARREMANETAN JARRI ISTRIPU PARTEA IDAZTEKO (HORRETAN IZAPIDE ZENBAKIA ETA FEDERAZIOAREN IZENPEA NAHIZ ZIGILUA AGERTU BEHAR DIRA) eta FAXEZ ZENBAKIRA 902 103 005 EDO E-POSTAZ BIDALI GAINERAKO AGIRIEKIN BATERA (txosten medikoak, medikuek agindutakoak, etab.), HURRENGO HELBIDETARA:

helvetiaaccidentes@hna.es

LARRIALDIAK

Larrialdirik izanez gero, federatua izanik, 24 orduko asistentzia telefonora deitu behar duzu. Bertan larrialdia koordinatuko dute hitzartutako zentro bateko larrialdiko asistentziara joateko:

913 349 228 TELEFONOA
HITZARTUTAKO ZENTROAK

Polizak estalitako asistentzia medikoak zentro medikoetan eskainiko dira edo erakundeak hitzartutako medikuek emango dituzte.

GARRANTZITSUA: Sozietateak ez ditu bere gain hitzartu bako zentroetan edo Gizarte Segurantzakoetan emandako asistentzietatik eratorritako gastuak, salbu bizitza salbatzeko horiek jaso behar direnean.
B)

ATZERRIAN:

Bidaiako laguntza-telefonora deitu:

913 939 030 TELEFONOA

• Federatuari adierazten dioten osasun-zentrora joatea.
• Fakturak eta agiri medikoak gorde.
• Helvetiak ordainduko ditu gastuak.
• Itzulketa eskatu Helvetiari BMS bidez: sergio.remon@bmsgroup.com

Behar diren agiriak:

Federazioak izenpetu eta zigilatutako istripu-partea.
Fakturak.
Txosten medikoak.
Medikuek agindutakoak (behar izanez gero).
NANa.
Kontu korrontea.
Federazio-txartelaren kopia.

MOTAK ETA PREZIOAK

Balio epea: 01/10/2022 al 30/09/2023.

A3 AISIA TXARTELA:
Elur, izotz eta trineoko kirolak barne hartzen ditu, amateur gisa (aisia). Lurralde-eremua: EUROPA. P.S.P.: 110 €.

TM TXARTEL MISTOA:
Elur, izotz eta trineoko kirolak, mendi-ibiliak, zeharkaldiak (zeharkaldietarako eskiak) eta erraketak amateur gisa (aisia). Lurralde-eremua: EUROPA. P.S.P.: 118 €

TM1 TXARTEL MISTOA:
Hurrengoak barne hartzen ditu: TM txartel mistoaren modalitate edo diziplinak, mendiko bizikletak, txangoak eta kanpalekuak, eskalada, amildegiak, alpinismoa, mendiko lasterketak, espeleologia eta igluak. 7.000 metroko altueratik gora egindako jarduerak beren beregi kanpo uzten ditu. Lurralde-eremua: EUROPA. P.S.P.: 135 €.

TM2 TXARTEL MISTOA:
Hurrengoak barne hartzen ditu: TM txartel mistoaren modalitate edo diziplinak, mendiko bizikletak, txangoak eta kanpalekuak, eskalada, amildegiak, alpinismoa, mendiko lasterketak, espeleologia eta igluak. 7.000 metroko altueratik gora egindako jarduerak beren beregi kanpo uzten ditu. Lurralde-eremua: MUNDUA. P.S.P.: 150 €.

E1 IKASLE TXARTELA:
Elur, izotz eta trineoko kirolak barne hartzen ditu, amateur gisa (aisia). Lurralde-eremua: EUROPA. Txartel hau 2007tik aurrera jaiotako ikasleentzat egin da. Adina: aseguratuak ez betetzea 15 urte Polizaren uneko urtearen eragina.. P.S.P.: 80 €.

LEHIATZEKO BAIMENA – L
Federazio honen mempeko modalitate ezberdinetan lehiatu nahi duten lagunei zuzendua. Europa osorako estaldura.


ISTRIPUAK, ESTALDURAK

ESKLUSIOAK

Hona hemen, besteak beste, aseguruan dauden esklusio nagusiak:

1-Aurreikusitako epeetan eta azaldutako jarduera-protokoloaren arabera, Aseguru-etxeari aurretik jakinarazi ez zaizkion istripuak.
2-Norbere buruari asmoz egindako lesioak, suizidioa edo suizidatzeko ahalegina.
3-Maltzurkeria edo erru larria dagoenean, eta hurrengo egoera hauetariko baten ondorioz: drogak edo alkohola hartzea, buru-nahastea, iskanbila.
4-Zabarkeria dagoenean edo kirol arloko lege, ordenantza eta araudiak bete ez direnean.
5-Ezin denean zehaztu mina edo lesioak zuzenean edo zeharka zure kirolaren praktikaren ondoriozkoak direla, edo kirol istripu batek eragin ez dituela baieztatzen denean.
6-Istripua baja medikoa daukazunean gertatu bada.
7-Aseguru-etxeak hitzartutakoak ez diren beste mediku edo osasun-zentro batzuk artatutako lesioak direnean.
8-Aseguru-etxetik kanpoko zerbitzuetan agindutako materialengatiko gastuak.
9-Kirol arlokoak ez diren istripuengatik material ortopedikoko gastuak, edo lesioen prebentziorako egindakoak.
10-Gaixotasunengatik eta anatomiaren akatsak edo agindutako deformazioak zuzentzeko (varo, valgo, sakonak, etab.) plantilla ortopedikoen eta gainerako ortopedien kasuetan.
11-Etxean errehabilitazioa egitearen ondorioko gastuak
12-Farmazia ibiltariko gastuak.
13-Erreskatatzeko, bilatzeko edo salbamenduko operazioak asegurudunaren zuhurtziagabetasun ausartagatik eman direnean.
14-Erreskatatzeko, bilatzeko edo salbamenduko operazioak istripurik ez dagoenean, edota egoerak asegurudunaren bizitza nahiz osotasun fisikorako arriskurik ez dakarrenean.

Kirol Istripuaren ondoriozko heriotza 6000€
Kirol Istripuaren ondoriozko balioezintasuna 12.000€
Laguntza Medikoa itunpeko ikastetxeetan (18 hileko muga tenporala) MUGAGABEA
Laguntza Medikoa Atzerrian (18 hileko muga tenporala) Gastuen itzulpena 6.100
Erreskate gastuak Espainian MUGAGABEAK
Erreskate gastuak Atzerrian ( Itzulpena) 15.000
Itunpeko gune batera garraio eta aberriratze gastuak Espainian (Itzulpena) MUGAGABEA
Itunpeko gune batera garraio eta aberriratze gastuak atzerrian (Itzulpena) 15.000
Senide baten desplazamentu gastuakj: heriotza dagoenean ( Andorran eta Europan) ) 1.500
Erantzunkizun Zibila 1.200.000